Spridningsemission februari - mars 2017

Säkerhets- och övervakningsföretaget SECITS har genomfört en nyemission inför notering. SECITS är verksamt inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning.

Spridningsemissionen nära fulltecknad och bolaget har ansökt om notering vid Nasdaq First North

I den nyemission som nyligen avslutades i SECITS Holding AB (IT säkerhetsföretaget som levererar molnbaserade övervakningstjänster) tecknades totalt 1 217 209 av de 1 312 536 aktierna som utgjorde högsta antal i emissionsbeslutet, vilket motsvarar ca 93 procent. Bolaget tillförs därmed ca 16,7 Mkr före emissionskostnader, och har efter den genomförda spridningsemissionen ca 500 aktieägare. De emissionsgaranter som medverkade i transaktioner valde att erhålla garantiersättning till övervägande del i aktier (ca 2/3).

Vidare har SECITS Holding ansökt om notering av bolagets aktie vid Nasdaq First North. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 25 april 2017.

Läs hela pressreleasen

Emissionen i korthet:

Villkor Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Antal erbjudna aktier 1 312 536 st.
Teckningskurs 13,71 kronor per aktie
Teckningstid  20 februari till 16 mars 2017.
Emissionsbelopp Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget högst 17 994 868,56 kr före emissionskostnader.
Antal befintliga aktier 6 357 221 st.
Minsta teckningspost Minsta teckningspost är 400 aktier, motsvarande 5 484,00 kr. Därefter tecknas aktierna i valfritt antal.
Utspädning De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 17,1 procent av samtliga utestående aktier.
Emissionsgarantier Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 86 procent.
Marknadsvärde Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 87,1 miljoner kronor före nyemissionen och 105,2 miljoner kronor efter nyemissionen.
Handel Styrelsen har inlett förberedelser för att ansluta bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. Slutligt val av marknadsplats kommer att meddelas efter teckningstiden.

Presentationer och intervjuer

Intervju med Hans Molin

- Analysguiden

Presentation av SECITS och emissionen på aktiespararnas aktiedag i Stockholm den 6 mars

Aktiedagar & informationsträffar

  • Stockholm, Aktiedag med Aktiespararna, 15 maj 2017

Teckna och ladda ned

Dokument för nedladdning


IR-kontakt

Per Holmgren IR-kontakt
per.holmgren@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.