Aktien

Aktierna i SECITS har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK).

Antal aktier uppgår till 434 367 566 stycken.

Handelsinformation
Kortnamn:SECI
ISIN-kod:SE0009664436

Aktiekurs
Följ vår aktiekurs på Nasdaq, klicka här.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon:+46 (0)73 856 42 65
E-mail:
certifiedadviser@carnegie.se

Information om marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.