kameraovervakning-multi-site

Aktien

Aktierna i SECITS har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 20 000 000) st, med en röst per aktie), utges. Antal aktier uppgår till 14 937 915 stycken.

Samtliga aktier är fullt betalda. SECITS bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000,00 och högst 2 000 000,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 st.

Handelsinformation

Kortnamn: SECI
ISIN-kod: SE0009664436

Aktiekurs

Följ vår aktiekurs på Nasdaq, klicka här.

Certified Adviser

Erik Penser Bank
Box 7405
10391 Stockholm
08-463800

Information om marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.