Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Valberedning

Secits Holding AB Valberedning

Vid 2018 års stämma fastställdes riktlinjer för utseende av och uppgifter för bolagets valberedning.  

Valberedningens uppgift är enligt dessa, att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (f) förslag till revisor och revisorsarvode när så ska ske och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Valberedningen sammansättning för 2018/19, utsedd enligt, riktlinjerna ovan, består av följande ledamöter:

Per Holmgren (Bjässbodarna Invest AB)

Stefan Wilhelmson (BSW capital AB)

Patrik Wikström (Pavi It AB)

Robert Johansson (Ålsten invest AB)

samt sammankallande Gerhard Larsson (tillika styrelsens ordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman. För 2019 års stämma gäller härvid före 15 februari -19. Ev. förslag adresserade till valberedningen kan inges c/o gerhard_larsson@yahoo.se."

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners