kameraovervakning-multi-site

Valberedning

Secits Holding AB Valberedning

Valberedningens uppgift är enligt dessa, att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (f) förslag till revisor och revisorsarvode när så ska ske och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Valberedningen sammansättning 

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande (sammankallande) samt ledamöter som utses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 oktober. Valberedningens ordförande utses av och inom valberedningen.

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande Stefan Wilhelmson, Erik Bech-Jansen, Jonas Strömberg (företräder Förvaltnings AB Färgax) och Björn Almroth. Valberedningen kontaktas genom mail till
cg@advokatcgn.com.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.