kameraovervakning-multi-site

Ägare

Största aktieägare per den 30 juni 2022

Aktieägare Aktier Andel
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 2 368 897 9,3%
Erik Bech-Jansen (privat och bolag)  2 057 180 8,1%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 1 741 979 6,8%
Björn Almroth (privat och bolag) 1 660 779 6,5%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 1 291 034 5,1%
Martin Elgquist (privat och bolag) 1 285 075 5,0%
Jens Wingren (privat och bolag)  1 249 607 4,9%
Per Holmgren (privat och bolag) 932 582 3,7%
Försäkringsbolaget , Avanza Pension 615 313 2,4%
Karl Weeks 504 282 2,0%
Övriga ägare 11 784 132 46,2%
Totalsumma 25 490 860 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.