Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 28 juni 2019

Aktieägare Aktier Andel
Jens Wingren (privat och bolag) 1 524 700 13,46%
Formue Nord Markedsneutral A/S 1 369 566 12,09%
Per Holmgren (privat och bolag) 1 222 256 10,79%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 897 975 7,93%
Hans Molin (privat och bolag) 505 500 4,46%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 415 010 3,66%
Ålsta Invest AB 353 431 3,12%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 269 728 2,38%
Kenneth Eriksson  180 000 1,59%
Silvede Holding AB 172 207 1,52%
Övriga ägare 4 417 730 39,00%
Totalsumma 11 328 103 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners