Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 12 april 2019

Aktieägare Aktier Andel
Swedbank Försäkring 1 393 000 16,33%
Per Holmgren (privat och bolag) 1 332 256 15,50%
BSW Capital AB 761 087 8,92%
Hans Molin (privat och bolag) 505 500 5,93%
Ålsta Invest AB 353 431 4,14%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  335 594 3,93%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 283 585 3,33%
Molinbolagen i Sundsvall AB & Molin Bil Finans AB 249 902 2,93%
Kenneth Eriksson  180 000 2,11%
Silvede Holding AB 172 207 2,02%
Övriga ägare 2 972 016 34,85%
Totalsumma 8 528 578 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners