Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 29 juni 2018

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 326 010 17,00%
Pavi IT i Kramfors AB 1 100 866 12,80%
BSW Capital AB 689 000 8,84%
Handelsbanken Liv* 648 317 8,31%
1XH Sverige AB 491 500 6,30%
Ålsta Invest AB 390 000 5,00%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 190 899 2,44%
Silvede Holding AB 172 207 2,20%
Kenneth Eriksson 160 000 2,05%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 135 954 1,74%
Övriga ägare 2 588 495 33,21%
Totalsumma 7 793 248 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo