kameraovervakning-multi-site

Ägare

Största aktieägare per den 20 juli 2021

Aktieägare Aktier Andel
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 2 368 897 12,0%
Erik Bech-Jansen (privat och bolag)  2 057 180 10,4%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 1 731 364 8,7%
Jens Wingren (privat och bolag)  1 467 010 7,4%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 1 291 034 6,5%
Per Holmgren (privat och bolag) 895 116 4,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 668 177 3,4%
Erik Penser Bank AB 431 035 2,2%
Ålsta Invest AB 353 431 1,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension  350 337 1,8%
Övriga ägare 8 207 075 41,4%
Totalsumma 19 820 926 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.