Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 28 december 2018

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 330 256 16,05%
BSW Capital AB 761 087 9,18%
Pavi IT i Kramfors AB 629 122  7,59%
Hans Molin (privat och bolag) 505 500 6,10%
Ålsten Invest AB 384 000 4,63%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  291 494 3,52%
Molinbolagen i Sundsvall AB & Molin Bil Finans AB 249 902 3,02%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 204 081 2,46%
Handelsbanken Liv* 180 465 2,18%
Kenneth Eriksson  180 000 2,17%
Övriga ägare 3 598 473 43,42%
Totalsumma 8 286 685 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo