kameraovervakning-multi-site

Ägare

Största aktieägare per den 30 september 2021

Aktieägare Aktier Andel
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 2 368 897 9,9%
Erik Bech-Jansen (privat och bolag)  2 057 180 8,6%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 1 731 364 7,2%
Björn Almroth (privat och bolag) 1 658 031 6,9%
Jens Wingren (privat och bolag)  1 467 010 6,1%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 1 291 034 5,4%
Martin Elgquist (privat och bolag) 1 285 075 5,4%
Per Holmgren (privat och bolag) 887 276 3,7%
Handelsbanken liv  702 292 2,9%
Karl Weeks (privat och bolag) 455 959 1,9%
Övriga ägare 10 061 617 42,0%
Totalsumma 23 966 005 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.