Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 28 september 2018

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 360 256 16,46%
Pavi IT i Kramfors AB 879 798 10,65%
BSW Capital AB 773 875 9,36%
Hans Molin (privat och bolag) 505 500 6,12%
Ålsten Invest AB 390 000 4,72%
Handelsbanken Liv* 272 623 3,30%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 251 677 3,05%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 239 549 2,90%
Pronator Invest AB 189 250 2,29%
Kenneth Eriksson 180 000 2,18%
Övriga ägare 3 221 157 38,98%
Totalsumma 8 263 685 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo