Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Styrelse och revisor

Gerhard Larsson Styrelseordförande

Född 1945. Senast verksam under 8 år som landshövding. Gerhard Larsson har byggt upp företagsgruppen Samhall med drygt 30 000 anställda och var dess koncernchef i 20 år, Han var statssekreterare i regeringen 1976 - 1979 (hälso-sjukvård samt socialpolitik) Utöver ett stort antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i koncernstyrelsen för Vattenfall AB och Sophiahemmet sjukhus och Högskola, har Larsson varit ordförande eller enmansutredare i ett 25-tal av olika regeringar tillsatta statliga utredningar inom näringslivs-, arbetsmarknads- och sjukvårdsområdena, senast reformering av den svenska missbruks- och beroendevården resp. livsmedelssäkerhet. F.n är han ordförande i några företag, bl.a. för en hotellkoncern och ett sjukvårdsföretag. 

Per Holmgren Ledamot

Född 1976. Per är en av grundarna av verksamheten. Per har lång erfarenhet från IT- och säkerhetsbranschen och varit drivande i utvecklingen av bolaget och dess affärsområden. Per är entreprenören som de senaste 15 åren varit delaktig i uppstart & uppbyggnad av ett antal bolag i säkerhetsbranschen. Pers styrkor ligger framförallt i ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling samt strategiarbete.

Aktieinnehav (i Secits): 1 304 365

Kenneth Eriksson Ledamot

Född  1944. Kenneth är maskiningenjör och hedersdoktor då vid Mittuniversitetet han har varit anställd i SCA mer än trettio år och haft ett antal chefsbefattningar . De tre senaste åren som COO för koncernen och innan dess CEOför affärsgruppen Forest Products Styrelseuppdrag i bland annat Västernorrlands Länsstyrelse, Norrlandsfonden, Skogsindustrins branschorganisationer, fastighetsbolaget Norrporten. Efter pensionering 2011 till 2016 har Kenneth varit ordförande för vindkraftsbolaget SSVAB som ägs av Statkraft och SCA.

Anna -Carin Bjelkeby Ledamot

Född 1966. Anna-Carin är Ekonomi- och finansdirektör på Zengun AB. Civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Anna-Carin har arbetat som ekonomi- och finansdirektör på FM Mattson Mora Group AB (publ) samt som auktoriserad revisor på PWC och var delägare i byrån ( 2003-2013). Anna-Carin är för närvarande styrelseledamot i Kvinvest AB.

Stefan Wilhelmson Ledamot

Född 1960. Vd - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin.

Verkställande direktör och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

Stefan Wilhelmson har Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

Revisor

Johan Telander Revisor

Deloitte AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners