Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Styrelse och revisor

Stefan Wilhelmson Styrelseordförande

Född 1960. Vd - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin.

Verkställande direktör och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

Stefan Wilhelmson har Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav (i Secits): 897 975

Per Holmgren Ledamot

Född 1976. Per är en av grundarna av verksamheten. Per har lång erfarenhet från IT- och säkerhetsbranschen och varit drivande i utvecklingen av bolaget och dess affärsområden. Per är entreprenören som de senaste 15 åren varit delaktig i uppstart & uppbyggnad av ett antal bolag i säkerhetsbranschen. Pers styrkor ligger framförallt i ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling samt strategiarbete.

Aktieinnehav (i Secits): 1 222 256

Anders Lundström Ledamot

Anders är delägare och driver idag personaltransportföretaget Björks&Byberg AB, ett ledande privatägt bussbolag i Sverige som de senaste åren växt från 250 MSEK till 1 500 MSEK. Anders har en stor erfarenhet som företagsledare och har genomfört flertal företagsuppköp, omstrukturerat bolag samt arbetat med offentliga upphandlingar.

Jens Wingren Ledamot

En erkänd entreprenör som bland annat varit delaktig i bygget av företaget ApoEx AB, från 0kr till över en miljard i omsättning under bolagets första fem år, företaget blev DI:s supergasell 2014. Jens driver idag konsultverksamhet inom affärsutveckling och är en aktiv investerare i onoterade och mindre noterade bolag.

Aktieinnehav (i Secits): 1 524 700

Revisor

Johan Telander Revisor

Deloitte AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners