Styrelse och revisor

Stefan Wilhelmson Styrelseordförande

Ledamot sedan 2017. Styrelseordförande sedan 2023.
Född 1960. Vd - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin.

Verkställande direktör och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

Stefan Wilhelmson har Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav (i Secits): 21 997 296

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Björn Almroth Ledamot

Född 1971
Ledamot sedan 2021.

Bachelor of science, Long Island University, New York, business/marketing 1997
Rådgivare finansiella tjänster Skandiabanken 2001-2003
Installatör Säkra Larm 2004-2005
VD Säkra Larm 2006-2016
Styrelseordförande Säkra Larm 2016- nu

Aktieinnehav (i Secits): 17 273 279

Jonas Strömberg Ledamot

Född: 1981

Ledamot sedan 2022.

Utbildning: Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi, Stockholms Unversitet 2000-2006

Huvudsaklig sysselsättning: Jonas är Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB.

Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
Förvaltare ES Aktiehandel AB
Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management och Dignisa
Valberedningsledamot i Resurs Bank och Sectis

Tidigare uppdrag/befattningar:
Jonas har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans och jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB samt Erik Selin Aktiehandel AB. Tidigare har Jonas arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets - Equity Finance (2014-2019), Funding Manager vid Riksgälden - Skuldförvaltningen (2012-2014), Institutional Sales vid Erik Penser Bank (2011) samt som Institutional Sales Trader vid HQ Bank Investment Bank AB (2007-2010).

Aktieinnehav (i Secits): 0

Wilhelm Bech-Jansen Ledamot

Ledamot sedan 2022
Född: 1994

Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi från Stockholms Unversitet samt en Masterexamen i Finans från ESADE.

Huvudsaklig sysselsättning: Wilhelm arbetar inom Debt & Financing Solutions på NatWest Markets (tidigare Royal Bank of Scotland). 2021-

Tidigare uppdrag/befattningar:
Wilhelm har tidigare haft befattningar med tonvikt inom bank och finans. Wilhelm har arbetat inom Investment Banking för Mangold Fondkommission (2019-2020) och som investeringsansvarig samt styrelseledamot för Winghab (2016-2019)

Aktieinnehav (i Secits): 0

Revisor

Johan Telander Revisor

Deloitte AB.


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.