kameraovervakning-multi-site

Styrelse och revisor

Stefan Wilhelmson Styrelseordförande

Ordförande sedan 2019, ledamot sedan 2017.
Född 1960. Vd - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin.

Verkställande direktör och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

Stefan Wilhelmson har Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav (i Secits): 1 041 979

Teckningsoptioner: 261 335

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Jens Wingren Ledamot

Ledamot sedan 2021.
Född 1977.

Erfarenhet inom Sälj/inköp/Affärsutveckling från läkemedelsbranschen 2003-2015,
VD Secits Holding AB  2020 - t o m April 2021 och Aktiv investerare i mindre bolag 2016- nu.

Tidigare Styrelseuppdrag ApoEx AB, Gaming Corps AB, NME AB.

Bachelor of Science, Lunds universitet 2003.

Antal aktier: 1 467 010.

Ulrika Strömberg Ledamot

Ledamot sedan 2020.

Aktieinnehav (i Secits): 0.
Teckningsoptioner: 100 000.

Björn Almroth Ledamot

Född 1971

Bachelor of science, Long Island University, New York, business/marketing 1997
Rådgivare finansiella tjänster Skandiabanken 2001-2003
Installatör Säkra Larm 2004-2005
VD Säkra Larm 2006-2016
Styrelseordförande Säkra Larm 2016- nu

Revisor

Johan Telander Revisor

Deloitte AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.