kameraovervakning-multi-site

Investor relations

Om Secits

Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning. Bolaget besitter djupt tekniskt kunnande och samarbetar med hård- och mjukvarutillverkare för att driva fram ny teknik och funktionalitet och har även även vissa egenutvecklade produkter. Kunderna består huvudsakligen av banker, myndigheter samt detalj- och dagligvaruhandel.

Secits marknad växer stabilt med 10-15 procent årligen. Ny teknik och låga priser gör kamera- och sensorövervakning intressant för allt fler områden där det finns många människor och stora värden. Kameror används oftast för att skapa trygghet, förebygga och klara upp brott samt för att övervaka olika slag av flöden.

Våren 2020 antog Secits en ny strategi för tillväxt. Strategin vilar på tre hörnstenar – att professionalisera verksamheten så att den går att skala, att med en tydlig paketering erbjuda kunderna ett större kunskaps- och serviceinnehåll och slutligen genom att leverera tjänster i abonnemangsform. Nya tjänster utformas för växande kundgrupper inom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktiekurs

Följ vår aktiekurs på Nasdaq, klicka här.

  
november 25 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Erik Bech-Jansen IR-kontakt
ebj@secits.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.