Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Finansiell kalender

februari 22 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 26 2019
Årsredovisning 2018
maj 28 2019
Årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo