Finansiell kalender

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 02 2023
Årsredovisning 2022
maj 10 2023
Delårsrapport Q1 2023
maj 25 2023
Årsstämma
augusti 22 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 10 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 22 2024
Bokslutskommuniké 2023

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.