Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Bolagsstämmor

Årsstämma den 28 maj 2019

Aktieägarna i SECITS kallades till bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till val av styrelsens ledamöter och ordförande

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners