Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Bolagsstämmor

Årsstämma den 28 maj 2019

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners