Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 24 oktober 2022

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallades till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde därför inte rum.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.