kameraovervakning-multi-site

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 23 december 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram 
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-21 – 2021–12–08

Förslag till styrelseledamot

Carl-Gustav Nilsson

Carl-Gustav Nilsson är advokat med egen verksamhet inom affärsjuridik. Carl-Gustav har en bakgrund som advokat senast i Advokatfirman Lindahl i Helsingborg där hans inriktning var M&A och kommersiella avtal. Sedan övergick han till Lindabkoncernen som General Counsel med ansvar för koncernens olika bolagsformalia i såväl det noterade moderbolaget som i alla dotterbolag i Europa och USA. Hans ansvar i övrigt var M&A, kommersiella avtal. Han ansvarade även för koncernens hållbarhetsarbete och var under en tid även koncernens HR-chef. Under tiden 2002-2015 ingick han i koncernledningen.

Ann-Charlotte Salomonsson

Ann-Charlott Salomonsson är VD och grundare till Fairdeal Group som är ett konsultföretag som är specialiserade på inköp och upphandling inom Facility Management, Säkerhet och Parkering.

Ann-Charlott har kompetens inom strategiskt inköp och offentlig upphandling med en bakgrund från säkerhetsbranschen, där hon 2017 blev utsedd till årets branschprofil

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.