kameraovervakning-multi-site

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 24 oktober 2022

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.