Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

IR-kontakt

Hans Molin IR-kontakt
073-049 89 55 hans.molin@secits.se

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Tel: 08-684 211 00
Box 5833
102 48 Stockholm
E-mail: info@eminova.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo