Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

IR-kontakt

Hans Molin IR-kontakt
073-049 89 55 hans.molin@secits.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners