kameraovervakning-multi-site

Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 9 juni 2021

SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, höll extra bolagsstämma onsdagen den 9 juni 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Förslag till styrelseledamot
Björn Almroth  (valbar extrastämman 9 juni)
Född 1971

Bachelor of science, Long Island University, New York, business/marketing 1997
Rådgivare finansiella tjänster Skandiabanken 2001-2003
Installatör Säkra Larm 2004-2005
VD Säkra Larm 2006-2016
Styrelseordförande Säkra Larm 2016- nu

Årsstämma den 27 maj 2021

SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, höll årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för förhandsröstning

Förslag till styrelseledamot
Jens Wingren (valbar bolagsstämma 27 Maj)
Född 1977

Bachelor of Science, Lunds universitet 2003
Erfarenhet inom Sälj/inköp/Affärsutveckling från  läkemedelsbranschen 2003-2015
VD Secits Holding AB  2020 - t o m April 2021
Aktiv investerare i mindre bolag 2016- nu
Tidigare Styrelseuppdrag ApoEx AB, Gaming Corps AB, NME AB

Antal aktier 1 467 010

Extra bolagsstämma den 24 augusti 2020

SECITS höll bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 28 maj 2020

SECITS höll bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Årsstämma den 28 maj 2019

Aktieägarna i SECITS kallades till bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till val av styrelsens ledamöter och ordförande

Årsstämma den 5 juni 2018

Årsstämman ägde rum den 5 juni 2018 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till styrelse

Riktlinjer för utseende av och uppgifter för kommande valberedning

Extra bolagsstämma 23 augusti 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.