Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2023

Aktieägarna i SECITS kallades till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 26, i Hägersten, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 24 oktober 2022

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallades till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde därför inte rum.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Årsstämma 25 maj 2022

SECITS Holding höll årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning

Förslag till styrelseledamot

Jonas Strömberg

Styrelseledamot

Född: 1981
Utbildning: Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi, Stockholms Unversitet 2000-2006
Huvudsaklig sysselsättning: Jonas är Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB.
Övriga nuvarande uppdrag/befattningar:
• Förvaltare ES Aktiehandel AB
• Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management och Dignisa
• Valberedningsledamot i Resurs Bank och Sectis
Tidigare uppdrag/befattningar:
Jonas har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans och jobbar för närvarande som Investment Manager vid Erik Selin Fastigheter AB samt Erik Selin Aktiehandel AB. Tidigare har Jonas arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets – Equity Finance (2014-2019), Funding Manager vid Riksgälden – Skuldförvaltningen (2012-2014), Institutional Sales vid Erik Penser Bank (2011) samt som Institutional Sales Trader vid HQ Bank Investment Bank AB (2007-2010).

Wilhelm Bech-Jansen

Styrelseledamot

Född: 1994
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi från Stockholms Unversitet samt en Masterexamen i Finans från ESADE.
Huvudsaklig sysselsättning: Wilhelm arbetar inom Debt & Financing Solutions på NatWest Markets (tidigare Royal Bank of Scotland). 2021-
Tidigare uppdrag/befattningar:
Wilhelm har tidigare haft befattningar med tonvikt inom bank och finans. Wilhelm har arbetat inom Investment Banking för Mangold Fondkommission (2019–2020) och som investeringsansvarig samt styrelseledamot för Winghab (2016–2019)

Extra bolagsstämma 7 april 2022

Aktieägarna i SECITS kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Villkor för konvertibler

Styrelsens beslut

Styrelsens för SECITS Holding AB redogörelse enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Extra bolagsstämma 23 december 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram 
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-21 – 2021–12–08

Förslag till styrelseledamot

Carl-Gustav Nilsson

Carl-Gustav Nilsson är advokat med egen verksamhet inom affärsjuridik. Carl-Gustav har en bakgrund som advokat senast i Advokatfirman Lindahl i Helsingborg där hans inriktning var M&A och kommersiella avtal. Sedan övergick han till Lindabkoncernen som General Counsel med ansvar för koncernens olika bolagsformalia i såväl det noterade moderbolaget som i alla dotterbolag i Europa och USA. Hans ansvar i övrigt var M&A, kommersiella avtal. Han ansvarade även för koncernens hållbarhetsarbete och var under en tid även koncernens HR-chef. Under tiden 2002-2015 ingick han i koncernledningen.

Ann-Charlotte Salomonsson

Ann-Charlott Salomonsson är VD och grundare till Fairdeal Group som är ett konsultföretag som är specialiserade på inköp och upphandling inom Facility Management, Säkerhet och Parkering.

Ann-Charlott har kompetens inom strategiskt inköp och offentlig upphandling med en bakgrund från säkerhetsbranschen, där hon 2017 blev utsedd till årets branschprofil

Extra bolagsstämma 9 juni 2021

SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, höll extra bolagsstämma onsdagen den 9 juni 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Förslag till styrelseledamot
Björn Almroth  (valbar extrastämman 9 juni)
Född 1971

Bachelor of science, Long Island University, New York, business/marketing 1997
Rådgivare finansiella tjänster Skandiabanken 2001-2003
Installatör Säkra Larm 2004-2005
VD Säkra Larm 2006-2016
Styrelseordförande Säkra Larm 2016- nu

Årsstämma den 27 maj 2021

SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, höll årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för förhandsröstning

Förslag till styrelseledamot
Jens Wingren (valbar bolagsstämma 27 Maj)
Född 1977

Bachelor of Science, Lunds universitet 2003
Erfarenhet inom Sälj/inköp/Affärsutveckling från  läkemedelsbranschen 2003-2015
VD Secits Holding AB  2020 - t o m April 2021
Aktiv investerare i mindre bolag 2016- nu
Tidigare Styrelseuppdrag ApoEx AB, Gaming Corps AB, NME AB

Antal aktier 1 467 010

Extra bolagsstämma den 24 augusti 2020

SECITS höll bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 28 maj 2020

SECITS höll bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Årsstämma den 28 maj 2019

Aktieägarna i SECITS kallades till bolagsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till val av styrelsens ledamöter och ordförande

Årsstämma den 5 juni 2018

Årsstämman ägde rum den 5 juni 2018 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Förslag till styrelse

Riktlinjer för utseende av och uppgifter för kommande valberedning

Extra bolagsstämma 23 augusti 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Förslag till ny bolagsordning 


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.