kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Spridningsemissionen i SECITS Holding nära fulltecknad och bolaget har ansökt om notering vid Nasdaq First North

I den nyemission som nyligen avslutades i SECITS Holding AB (IT säkerhetsföretaget som levererar molnbaserade övervakningstjänster) tecknades totalt 1 217 209 av de 1 312 536 aktierna som utgjorde högsta antal i emissionsbeslutet, vilket motsvarar ca 93 procent. Bolaget tillförs därmed ca 16,7 Mkr före emissionskostnader, och har efter den genomförda spridningsemissionen ca 500 aktieägare. De emissionsgaranter som medverkade i transaktioner valde att erhålla garantiersättning till övervägande del i aktier (ca 2/3).

Vidare har SECITS Holding ansökt om notering av bolagets aktie vid Nasdaq First North. Styrelsen beräknar att första handelsdag kommer att infalla den 25 april 2017.

- Det är med stor glädje jag kan konstatera att vår emission i det närmaste fulltecknades, och att så många nya delägare tillkommit som vill vara med på vår expansionsresa inom IT säkerhet med molnbaserade övervakningstjänster", säger SECITS Holding AB:s verkställande direktör Hans Molin.

- Det är också ett styrkebesked att garanterna till så stor andel valde att erhålla aktier i bolaget istället för kontant garantiersättning. Det tillförda kapitalet kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att snabbt och säkert kunna uppfylla våra ingångna kundavtal, samt att öka vår marknadsnärvaro inom många expansiva sektorer. Vi ser nu närmast fram emot den planerade noteringen av vår aktie på First North, fortsätter Hans Molin.

2017-03-30

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i SECITS HOLDING AB (publ)

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 15:19 CEST.

Filer för nedladdning
2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.