kameraovervakning-multi-site

Ägare

Största aktieägare per den 31 mars 2021

Aktieägare Aktier Andel
Erik Bech-Jansen (privat och bolag) 1 539 939 10,3%
Jens Wingren (privat och bolag) 1 429 147 9,6%
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 1 162 000 7,8%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 1 041 979 7,0%
Per Holmgren (privat och bolag) 957 614 6,4%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 860 000 5,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 401 294 2,7%
Ålsta Invest AB 353 431 2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 304 465 2,0%
Lennars Gylfe 290 000 1,9%
Övriga ägare 6 598 046 44,2%
Totalsumma 14 937 915 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.