Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 29 december 2017

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 308 965 16,80%
Pavi IT i Kramfors AB 1 300 414 16,69%
Handelsbanken Liv* 1 003 398 12,88%
BSW Capital AB 679 000 8,71%
1XH Sverige AB 491 500 6,31%
Ålsta Invest AB 390 000 5,00%
Silvede Holding AB 172 207 2,21%
Kenneth Eriksson 160 000 2,05%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 141 951 1,82%
Dick Larsson AB 133 479 1,71%
Övriga ägare 2 012 334 25,82%
Totalsumma 7 793 248 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo