Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 30 juni 2017

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 300 814 17,2%
Pavi IT i Kramfors AB 1 300 414 17,2%
Handelsbanken Liv* 1 052 843 13,9%
BSW Capital AB 679 000 9,0%
1XH Sverige AB 488 000 6,4%
Ålsta Invest AB 390 000 5,1%
Ulf Söderberg (privat och bolag) 368 945 4,9%
Nordnet pensionsförsäkring AB 217 345 2,9%
Silvede Holding AB 195 000 2,6%
Johan Perninger 166 000 2,2%
Övriga ägare 1 416 069 18,7%
Totalsumma 7 574 430 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo