Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 30 september 2017

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 304 365 16,74%
Pavi IT i Kramfors AB 1 300 414 16,69%
Handelsbanken Liv* 1 048 238 13,45%
BSW Capital AB 679 000 8,71%
1XH Sverige AB 490 000 6,29%
Ålsta Invest AB 390 000 5,00%
Silvede Holding AB 187 207 2,40%
Ulf Söderberg (privat och bolag) 180 665 2,32%
Kenneth Eriksson 160 000 2,05%
Johan Perninger (privat och bolag) 155 658 2,00%
Övriga ägare 1 897 701 24,35%
Totalsumma 7 793 248 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo