kameraovervakning-multi-site

Ägare

Största aktieägare per den 31 december 2020

Aktieägare Aktier Andel
Erik Bech-Jansen (privat och bolag) 1 539 936 10,3%
Jens Wingren (privat och bolag) 1 429 147 9,6%
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 1 162 000 7,8%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 1 041 979 7,0%
Per Holmgren (privat och bolag) 989 443 6,6%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 860 000 5,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 589 858 3,9%
Ålsta Invest AB 353 431 2,4%
Lennart Gylfe 290 000 1,9%
Christer Björstad 250 000 1,7%
Övriga ägare 6 432 118 43,1%
Totalsumma 14 937 915 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.