Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Ägare

Största aktieägare per den 31 mars 2018

Aktieägare Aktier Andel
Per Holmgren (privat och bolag) 1 325 215 17,00%
Pavi IT i Kramfors AB 1 170 366 15,02%
Handelsbanken Liv* 821 111 10,54%
BSW Capital AB 679 000 8,71%
1XH Sverige AB 491 500 6,31%
Ålsta Invest AB 390 000 5,00%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 184 172 2,36%
Silvede Holding AB 172 207 2,21%
Kenneth Eriksson 160 000 2,05%
Dick Larsson AB 133 479 1,71%
Övriga ägare 2 266 198 29,08%
Totalsumma 7 793 248 100,00%

* Kapitalförsäkring: Talien Invest AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo