Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Investor relations

Intervju med VD Hans Molin (Q4 2017)

Inledningsvis sammanfattar SECITS VD Hans Molin den starka avslutningen på året och sedan reflekterar han kring bolagets negativa rörelseresultat och vad som krävs för att nå break-even.  Fortsättningsvis berättar han om den stora mängd avtal som bolaget ingick i under 2017 och hur dessa avtal har utvecklats. Han avslutar intervjun med att tala om efterfrågan för säkerhetsprodukter på marknaden för 2018.

IR-kontakt

Hans Molin IR-kontakt
073-049 89 55 hans.molin@secits.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo