Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Investor relations

Remium intervjuar VD Hans Molin

SECITS VD Hans Molin inleder med att sammanfatta halvåret, han beskriver bolagets uppnådda mål samt nya affärsområden. Molin berättar om det nyligen kommunicerade samarbetsavtalet med bredbandsleverantören A3, han berättar även om övriga avtal som nyligen kommunicerats.

  
februari 21 2018
Bokslutskommuniké 2016/2017
april 26 2018
Årsredovisning 2016 / 2017

IR-kontakt

Hans Molin IR-kontakt
073-049 89 55 hans.molin@secits.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo