Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Investor relations

Remiums intervju med SECITS VD Hans Molin

SECITS VD Hans Molin berättar inledningsvis om förvärvet av MKS Sverige och vilka synergier som skapas i samband med detta. Han beskriver sedan samarbetsavtalet med Viria SECURI och Safe4 Security Group, för att avslutningsvis förklara huruvida förändrat räkenskapsår har någon påverkan på bolaget operativt.

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

- Vi välkomnar SECITS till First North. SECITS verkar inom en viktig bransch och vi ser fram emot att stötta dem i deras fortsatta resa som ett publikt bolag, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq.

Läs mer.

Presentation av SECITS på Aktiedagen i Stockholm

VD Hans Molin presenterar bolaget.

SECITS - Kameraövervakningstjänster i molnet

Se Finwires intervju med VD för SECITS, Hans Molin.

Analysguidens intervju med Secits VD, Hans Molin

  
oktober 27 2017
Delårsrapport 1 mars - 30 augusti
februari 21 2018
Bokslutskommuniké 2016/2017

IR-kontakt

Hans Molin IR-kontakt
073-049 89 55 hans.molin@secits.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo