kameraovervakning-multi-site

Styrelse och revisor

Stefan Wilhelmson Styrelseordförande

Ordförande sedan 2019, ledamot sedan 2017.
Född 1960. Vd - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin.

Verkställande direktör och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

Stefan Wilhelmson har Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

Aktieinnehav (i Secits): 1 041 979

Teckningsoptioner: 261 335

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Martin Mildner Ledamot

Ledamot sedan 2020.
Född: 1978.

Martin Mildner har under åren 2009-2010 genomgått en utbildning genom vilken Mildner erhöll certifiering såsom investerings- och livsförsäkringsmäklare. Under åren 2002-2010 var Mildner fastighetsförvaltare och verkställande direktör på Fastighetsaktiebolaget Runstenen samt AB Albert Karl. Mildner var 2011 medgrundare till bolaget Norama Asset Management namnändrat till Acrinova Förvaltning AB där han har arbetat med fastighetstransaktioner. Mildner är verkställande direktör i Norama Real Estate AB och styrelseledamot i Mildnergruppen AB

Aktieinnehav (i Secits): 860 000

Teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Adam Lindberg Ledamot

Ledamot sedan 2020.
Född: 1977.

Utbildning:

KTH, Civ. Ing., Teknisk Fysik, 2002-2007
Ecole polytechnique, Nationalekonomi, 2005-2006
Stockholms Universitet, Civ. Ek./Fil. Kand. Företagsekonomi, 2003-2006
Sjöstridsskolan, officersutbildning/kaptenskurs, 2000/2004
Stockholms Universitet, Fil. Kand. Filmvetenskap, 1997-1999 (parallellt med värnplikt)

Investerare och entreprenör som bland annat varit delaktig i bygget av ApoEx AB under bolagets första 8 år, företaget blev DI:s supergasell 2014. Adam har även en bakgrund som sjöofficer och projektledare på McKinsey&Co. Adam är idag en aktiv investerare i onoterade tillväxtbolag och har stor erfarenhet av tillväxtfrågor och offentlig upphandling.

Aktieinnehav (i Secits): 0

Teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ulrika Strömberg Ledamot

Aktieinnehav (i Secits): 0

Teckningsoptioner: 100 000

Revisor

Johan Telander Revisor

Deloitte AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.