Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2020

Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Valberedningen föreslår, för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till fem

- omval av Stefan Wilhelmson som styrelseordförande, Per Holmgren och Anders Lundström som styrelseledamöter

- val av Martin Mildner och Adam Lindberg som nya styrelseledamöter

Kort bakgrund om föreslagna nya ledamöter

Martin Mildner:

Martin Mildner har under åren 2009-2010 genomgått en utbildning genom vilken Mildner erhöll certifiering såsom investerings- och livsförsäkringsmäklare. Under åren 2002-2010 var Mildner fastighetsförvaltare och verkställande direktör på Fastighetsaktiebolaget Runstenen samt AB Albert Karl. Mildner var 2011 medgrundare till bolaget Norama Asset Management namnändrat till Acrinova Förvaltning AB där han har arbetat med fastighetstransaktioner. Mildner är verkställande direktör i Norama Real Estate AB och styrelseledamot i Mildnergruppen AB

Adam Lindberg:

Investerare och entreprenör som bland annat varit delaktig i bygget av ApoEx AB under bolagets första 8 år, företaget blev DI:s supergasell 2014. Adam har även en bakgrund som sjöofficer och projektledare på McKinsey&Co. Adam är idag en aktiv investerare i onoterade tillväxtbolag och har stor erfarenhet av tillväxtfrågor och offentlig upphandling.

För ytterligare information

Stefan Wilhelmson

Tel: +46 70 817 55 26

E-post: wilhelmson@norama.se

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2020-06-30
Regulatorisk

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.

2020-06-26
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.

2020-05-28
Regulatorisk

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet

2020-05-28
Regulatorisk

Secits och Formue Nord har idag ingått avtal gällande förlängning av det lån som tecknades sommaren 2020, förlängningen medför att lånet förfaller först 2020-12-31. Secits har som målsättning att lösa lånet i förtid.

2020-05-27
Regulatorisk

Styrelsen i SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av 3,488,371 aktier, motsvarande ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen") före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till SEK 2,15 per aktie vilket motsvarar 10% rabatt jämfört med volymviktat genomsnittskurs från de sista 15 handelsdagarna. Tecknare i den Riktade Emissionen är till huvuddel Erik Bech Jansen, privat och via bolag som vill finansiera Bolagets nysatsningar inom trygghets- och säkerhetssektorn. Ytterligare information kommer att publiceras av Bolaget innan utgången av juni månad.

2020-05-27
Regulatorisk

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för finansiering av Bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn.

2020-05-26
Regulatorisk

Förbättrat resultat EBITDA trots minskad omsättning.

2020-05-08
Regulatorisk

Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners