Nyheter

Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige

Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag för Larmassistans Sveriges kunder. Under 2023 beräknas uppdraget ge Secits intäkter om minst 3,5 MSEK.

Den största delen av samarbetet, som omnämndes i delårsrapporten för tredje kvartalet 2022, innebär att Secits blir en aktiv samarbetspartner till Larmassistans Sverige AB och dess kunder. Secits får ett längre och omfattande serviceuppdrag fokuserat till Stockholmsområdet, som till stor del handlar om att byta larmcentral för ca 800 kunder. Samarbetet kommer även att ge nyinstallationer i form av inbrottslarm med tillhörande tjänster samt möjliggör för Secits att erbjuda Larmassistans Sveriges kunder tjänster såsom CCTV och inbrottsskydd.

Avtalet löper från 15:e november 2022. Byte av larmcentral kommer att ske under en 18 månaders period. Secits kan komma att nyanställa för att utföra de tjänster som SECITS åtar sig att leverera enligt samarbetet.

Samarbetsavtalet är ett viktigt led i Secits strategi att vara en helhetsleverantör och kommer att bidraga till att bolaget når sina högt uppställda mål under de kommande åren.

Som ett kundcentrerat företag är Larmassistans Sverige AB mål att erbjuda konsekvent mervärde till sin existerande kundstock.

"Larmassistans Sverige AB är glada att kunna meddela att Secits är vår auktoriserade servicepartner för den svenska marknaden", säger Harald Paulsson VD på Larmassistans Sverige AB och tillägger: "Vi är glada över detta nya partnerskapsavtal med Secits från och med november 2022, för att uppfylla våra kunders behov och krav på installations- och underhållstjänster av Larmassistans Sverige AB redan högt ställda krav."

För ytterligare information:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

Filer för nedladdning

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.