Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg [- överklagan pågår]

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Ramavtalet tecknas både för att succesivt kunna ersätta gamla kameror i kollektivtrafiken och för även nyinvesteringar. Kamerorna i ramavtalet är kompatibla med det befintliga trygghets-kamerasystemet och leveransen från Secits omfattar kameror från tillverkaren Axis med tillbehör och supporttjänster.

Enligt Trafikförvaltningens utvärdering har MKS Sverige AB inkommit med det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

- Vi är stolta över att ha tilldelats upphandlingen med att leverera trygghetskameror till Stockholms kollektivtrafik och ser fram emot att utveckla ett långsiktigt samarbete. Vi tilldelades upphandlingen i hård konkurrens med stora aktörer inom säkerhetsbranschen, vilket är ytterligare ett bevis för att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Hans Molin, VD på Secits.

Varje vardag reser cirka 800 000 människor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholms lokaltrafik (SL) jobbar sedan tidigare aktivt med att öka tryggheten för resenärer och personal i kollektivtrafiken. Idag finns ungefär 4 500 stationära trygghetskameror installerade i tunnelbanan och på pendeltågsstationer som sköts av SL. Med kamerorna kan SL:s trygghetscentral ha uppsikt över vad som händer på stationerna i realtid.

Överklagandetiden för den offentliga upphandlingen pågår då en annan part överklagat och besked från kammarrätten inväntas i närtid.

2019-04-02

För ytterligare information:
Hans Molin, VD
Tel: 073 049 8955
E-post: hans.molin@secits.se 

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 klockan 15:10 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners