Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Ingka Centres i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett 5-årigt avtal gällande leverans av en komplett kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum, Birsta City i Sundsvall. Affären genomförs tillsammans med IT Telekombolaget A3 som är Birsta Citys infrastrukturleverantör sedan många år. Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och driftavtalet är tecknat på 60 månader.

Kameralösningen ska övervaka och säkerställa trivseln och ordning på Birsta City. Förutom leverans, installation och driftsättning av själva kamerorna, som sker i form av en tjänst, kommer Secits även ta ett driftsansvar för hela kameralösningen.

- Valet av kameralösningen och Secits berodde på att Secits presenterade en komplett lösning i yttersta framkant när det gäller teknik och funktion säger Patrik Andersson, Operations Manager på Birsta City. Efter att ha utvärderat Secits lösning vet vi att de motsvarar våra högt ställda förväntningar. Därför tecknar vi nu ett femårigt avtal och ser fram emot ett långt samarbete.

- Vi är väldigt stolta över att Ingka Centres valt Secits som leverantör för att säkra och trygga besökare och personal på Birsta City, Secits lösningar tryggar flera köpcentrum i Sverige. Denna leverans som sker i samarbetet med IT Telekombolaget A3 visar vägen till fler affärer där säkerhet levererad i en säker IT-driftsmiljö motsvarar kundernas högt ställda krav idag, säger Hans Molin, VD på Secits.

2019-02-05

För ytterligare information:
Hans Molin, VD
Tel: 073 049 8955
E-post: hans.molin@secits.se 

Om Birsta City
Ett av Norrlands största köpcentrum i ett av Sveriges hetaste handelsområden. Mer än 90 butiker samsas längs breda gångstråk på två plan. 40 000 kvadratmeter shopping fördelat på världskända kedjor, lokalt nischade favoriter, restauranger och caféer och med IKEA som närmaste granne. www.birstacity.se 

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 11:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners