kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits integrerar Säkra Larm, utser ny ledning

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.

"I samarbete med de tidigare ägarna av Säkra Larm har vi under sommaren skapat en ny organisation med en gemensam koncernledning som tar tillvara båda bolagens kompetens. Samtidigt vässar vi oss ytterligare genom ny externt rekryterad kompetens för de nya specialiserade arbetsuppgifter som tillkommer när vi nu går in i en aktiv tillväxtfas", säger Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra.

Den nya koncernledningen består av VD Erik Bech-Jansen, Försäljningschef Karl Weeks, COO Veronica Sjövik Sten, Marknadschef Ted Jokiniemi och CFO Nina Kronberg.

Integrationen av Säkra Larm fortlöper planenligt och det förbättringsarbete som Säkra Larm inlett för att förbättra sin rörelsemarginal utvecklas väl.

"De tre specifika förbättringsprojekten som vi hänvisade till i vårt pressmeddelande om förvärvet av Säkra Larm löper på enligt plan, och effekterna av dessa ligger minst i nivå med våra initiala kalkyler", avslutar Erik Bech-Jansen.

De viktigaste organisatoriska förändringarna på koncernnivå är följande:

Karl Weeks, tidigare VD för Säkra Larm, blir försäljningsdirektör med övergripande ansvar för koncernens försäljning.

Veronica Sjövik Sten, tidigare centrumchef inom Unibail-Rodamco-Westfield, axlar den nyinsatta rollen som COO med ansvar för koncernens pågående ISO-certifieringar och bransch-ackrediteringar samt "operational performance". Med bakgrund från bland annat Procter & Gamble, Wella och Unibail-Rodamco-Westfield är Veronica rätt rustat för det kvalitetsarbete som nu ska genomföras.

Ted Jokiniemi, som tidigare var Marknads- och rekryteringschef på Säkra Larm, får en renodlad roll som marknadschef för koncernen.

Mats Larsson, tidigare Hikvision och Axis, blir chef för B2B-försäljning med särskilt ansvar för avancerade säkerhetsprojekt och större upphandlingar.

Simon Koch fortsätter att leda säljstyrkan för privatmarknaden, dock med flera produktkategorier än tidigare och med ett vässat samlat erbjudande.

Melinda Andersson, tidigare rekryterare på Säkra Larm, blir HR Manager för koncernen. I denna roll får hon även ansvar för koncernens fortsatta utvecklingsarbete inom personalvård.

I samband med att den nya organisationsstrukturen tagit form har flertalet av Secits säljare erbjudits anställning i Säkras säljorganisation, där de kommer in i en driven säljkultur, får ett antal nya verktyg för ett strukturerat säljarbete och en incitamentsstruktur som gynnar alla parter.

"Vi har nu en gemensam säljorganisation med tydliga mål för varje säljare och våra distriktschefer. Jag ser fram emot att markant öka säljaktiviteterna inom alla produktkategorier och marknadssegment", säger Karl Weeks.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.