kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits integrerar Säkra Larm, utser ny ledning

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.

"I samarbete med de tidigare ägarna av Säkra Larm har vi under sommaren skapat en ny organisation med en gemensam koncernledning som tar tillvara båda bolagens kompetens. Samtidigt vässar vi oss ytterligare genom ny externt rekryterad kompetens för de nya specialiserade arbetsuppgifter som tillkommer när vi nu går in i en aktiv tillväxtfas", säger Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra.

Den nya koncernledningen består av VD Erik Bech-Jansen, Försäljningschef Karl Weeks, COO Veronica Sjövik Sten, Marknadschef Ted Jokiniemi och CFO Nina Kronberg.

Integrationen av Säkra Larm fortlöper planenligt och det förbättringsarbete som Säkra Larm inlett för att förbättra sin rörelsemarginal utvecklas väl.

"De tre specifika förbättringsprojekten som vi hänvisade till i vårt pressmeddelande om förvärvet av Säkra Larm löper på enligt plan, och effekterna av dessa ligger minst i nivå med våra initiala kalkyler", avslutar Erik Bech-Jansen.

De viktigaste organisatoriska förändringarna på koncernnivå är följande:

Karl Weeks, tidigare VD för Säkra Larm, blir försäljningsdirektör med övergripande ansvar för koncernens försäljning.

Veronica Sjövik Sten, tidigare centrumchef inom Unibail-Rodamco-Westfield, axlar den nyinsatta rollen som COO med ansvar för koncernens pågående ISO-certifieringar och bransch-ackrediteringar samt "operational performance". Med bakgrund från bland annat Procter & Gamble, Wella och Unibail-Rodamco-Westfield är Veronica rätt rustat för det kvalitetsarbete som nu ska genomföras.

Ted Jokiniemi, som tidigare var Marknads- och rekryteringschef på Säkra Larm, får en renodlad roll som marknadschef för koncernen.

Mats Larsson, tidigare Hikvision och Axis, blir chef för B2B-försäljning med särskilt ansvar för avancerade säkerhetsprojekt och större upphandlingar.

Simon Koch fortsätter att leda säljstyrkan för privatmarknaden, dock med flera produktkategorier än tidigare och med ett vässat samlat erbjudande.

Melinda Andersson, tidigare rekryterare på Säkra Larm, blir HR Manager för koncernen. I denna roll får hon även ansvar för koncernens fortsatta utvecklingsarbete inom personalvård.

I samband med att den nya organisationsstrukturen tagit form har flertalet av Secits säljare erbjudits anställning i Säkras säljorganisation, där de kommer in i en driven säljkultur, får ett antal nya verktyg för ett strukturerat säljarbete och en incitamentsstruktur som gynnar alla parter.

"Vi har nu en gemensam säljorganisation med tydliga mål för varje säljare och våra distriktschefer. Jag ser fram emot att markant öka säljaktiviteterna inom alla produktkategorier och marknadssegment", säger Karl Weeks.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2021-12-08
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 23 december 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2021-10-01
Regulatorisk

Jonas Lundberg tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 1 oktober 2021. Jonas har en gedigen bakgrund inom teknikintensiva industriella bolag och kommer närmast från Oerlikon Balzer Nordic där han varit både CFO och CEO.

2021-09-10
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal om säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör inom dagligvaruhandel.

2021-08-31
Regulatorisk

Secits Holding har tecknat ett avtal med en statlig myndighet där bolaget ska utföra vissa säkerhetstjänster. Avtalet löper som längst 7 år, med en grundersättning om ca 1,5 miljoner sek årligen.

2021-08-26
Regulatorisk
2021-08-23
Regulatorisk

Styrelsen har beslutat att emittera totalt 4 145 079 aktier, som i sin helhet ska användas som delbetalning till säljarna av Säkra Larm AB som förvärvades juni 2021.

2021-08-02
Regulatorisk

Sedan Secits förvärvade Säkra Larm i juni har ett integrationsarbete pågått med utformning av en ny organisation och en ny koncernledning. Koncernen har också förstärkts med externt rekryterad specialistkompetens.

1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.