Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

VD har ordet - en midsommarhälsning

Så här inför midsommar vill jag passa på att formulera en sommarhälsning till våra kunder, investerare, medarbetare och andra som följer oss.

Hektisk tid
Våren har inneburit högtryck. Inte bara vädermässigt, utan också för Secits verksamhet. Vi har ett starkt orderläge och alla tre affärsområden - retail, bank och offentlig sektor - levererar med full kapacitet. Faktiskt så pass starkt att vi just nu hyr in extra resurser för att hinna med alla åtaganden och installationer inför semestrarna. Sommaren blir fortsatt hektisk, vilket kommer bidra till ett gynnsamt resultat under de återstående kvartalen.

Smart teknik för framtidens handel
Jag är särskilt stolt över att se att så många befintliga kunder väljer att ge oss förnyat och utökat förtroende. Inte minst inom dagligvaruhandeln, som sedan tidigare är en stor och viktig kundgrupp för Secits, satsar man på uppgraderade kamerasystem. Retail-branschen i allmänhet står som vi vet inför en stor omvandling. Vi är bara i början av en utveckling där IP-baserade system blir navet i en uppsjö av smarta tekniktjänster för handeln. Jag är övertygad om att det är de handlare som vågar satsa på nya kreativa koncept med tekniken som möjliggörare, som blir framtidens vinnare.

Förutom den nya generationens smarta uppkopplade kameror inom retail, ser vi stor potential i att även koppla på exempelvis analystjänster för kundbeteende och IP-baserat ljud. Också nya koncept som talar till kundernas förändrade köpbeteende, så som obemannade dygnet-runt-öppna butiker, e-handel och hemleveranser, behöver våra trygga uppkopplade lösningar. Ett av de första svenska exemplen är Doowin, ett butikskoncept som ska göra det enkelt för kunder att köpa kompletta lösningar för dörrar och fönster, där Secits levererat trygghetssystemen. Sammantaget öppnar detta för ytterligare affärsmöjligheter för Secits i form av merförsäljning till befintliga kunder, men också helt nya kontakter.

Bankerna säkrar nya kundmöten
Bankerna är en annan bransch i förändring. Förutom att även de ställer om och uppdaterar sina kontor med ny teknik, ser vi också här exempel på nya innovativa sätt att möta kunderna. Ett strålande exempel är bankbussen, ett mobilt bankkontor som erbjuder rådgivning närmare kunderna. Här behöver naturligtvis säkerheten följa med hela vägen ut. Som pålitlig säkerhetspartner är vi på Secits hedrade att få skräddarsy de lösningar som behövs.

Ny lag förenklar kamerabevakningen
I dagarna har den nya kamerabevakningslagen klubbats igenom i Riksdagen. Den kommer förenkla kamerabevakningen på offentliga platser, vilket ger Secits ett stärkt affärsläge även här. Vi upplever en ökad förfråga på våra tjänster och har pågående processer med större myndigheter.

Inom offentlig sektor ser vi sedan tidigare ökad efterfrågan på kroppskameror från t ex lokaltrafik, ordningsmakt och sjukvård, men också från andra som verkar i olika typer av offentliga miljöer. Ett exempel är sommarens musikfestivaler. Efter de senaste årens uppmärksamhet kring festivalbesökarnas säkerhet, är vi stolta över att i år bidra till tryggare och säkrare miljöer genom att erbjuda ett nytt koncept med kroppsburna kameror. Ni som följer TV-programmet Tunnelbanan ser också där våra kroppsburna kameror.

Hos oss håller högtrycket i sig. Låt oss hoppas att det även gäller sommarvädret. Ha en skön sommar!

Hans Molin, CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Filer för nedladdning
2018-10-12

Avtalet ger en helhetslösning för IP baserat ljud. Skaparna av Soundtrack Your Brand med bakgrund från Spotify och Beats har en streamingprodukt som erbjuder den vassaste digitalt distribuerade musiken för företag. Lösningen är globalt skalbar.

2018-10-12
Regulatorisk

En av Sveriges ledande dagligvarukedjor kopplar upp ca 1 500 trygghetskameror från drygt 100st butiker till Secits driftscentral. Kunden har ett stort nät bestående av flera hundra butiker. Avtalet är värt ca 500 000kr/år och avtalet är tecknat på 3 år.

2018-10-03
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med A3 IT AB gällande leveranser av IP-baserade kameratjänster till A3s företagskunder. A3 IT AB är ett företag inom A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) som är ett av Sveriges ledande bredband- och telefoniföretag. A3 stärker härmed sitt erbjudande till sin befintliga stora mängd företagskunder samt ger ett mervärde i att söka nya kunder. Parterna uppskattar värdet på avtalet till 6 miljoner kronor per år.

2018-08-24
Regulatorisk

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

2018-08-13
Regulatorisk

Secits har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB som levererar kameralösningar för driftsövervakning av senaste teknologi i huvudsak mot industrisegmetet. Detta som ett led i Secits tillväxtstrategi.

2018-08-13
Regulatorisk

SECITS har ingått avtal med ett ledande svenskt modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster. Modekedjan har flera hundra butiker i Norden men även i Europa. SECITS kommer att utföra implementation av säkerhetslösningar i flera länder där modeföretaget verkar.

Avtalet som dels ger intäkter vid implementation av säkerhetsutrustning i butikerna ger också en långsiktig intäkt via tjänsteleveransen som ökar SECITS portföljsintäkter. SECITS uppskattar värdet av denna beställning till 2-3 miljoner årligen vid tidpunkten för avtalsskrivandet.

2018-06-29
Regulatorisk

Rättelsen avser rubriken där ordet "tecknad" ersatts med "tecknades".

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-29
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

2018-06-27
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett flerårigt avtal med en central svensk myndighet. Leveransen av kameralösningen startar omgående och beräknas vara färdig under hösten 2018. Nuvarande ordervärde är drygt 7 miljoner kronor, vilket förväntas växa under avtalsperioden.

2018-06-15
Regulatorisk

Styrelsen för SECITS har informerats av Formue Nord Markedsneutral A/S att den danska kapitalförvaltaren har beslutat anmäla sig för teckning utan företräde, till ett belopp om 1MSEK i den pågående nyemissionen om högst 6,3 MSEK.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo