Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

VD har ordet - en midsommarhälsning

Så här inför midsommar vill jag passa på att formulera en sommarhälsning till våra kunder, investerare, medarbetare och andra som följer oss.

Hektisk tid
Våren har inneburit högtryck. Inte bara vädermässigt, utan också för Secits verksamhet. Vi har ett starkt orderläge och alla tre affärsområden - retail, bank och offentlig sektor - levererar med full kapacitet. Faktiskt så pass starkt att vi just nu hyr in extra resurser för att hinna med alla åtaganden och installationer inför semestrarna. Sommaren blir fortsatt hektisk, vilket kommer bidra till ett gynnsamt resultat under de återstående kvartalen.

Smart teknik för framtidens handel
Jag är särskilt stolt över att se att så många befintliga kunder väljer att ge oss förnyat och utökat förtroende. Inte minst inom dagligvaruhandeln, som sedan tidigare är en stor och viktig kundgrupp för Secits, satsar man på uppgraderade kamerasystem. Retail-branschen i allmänhet står som vi vet inför en stor omvandling. Vi är bara i början av en utveckling där IP-baserade system blir navet i en uppsjö av smarta tekniktjänster för handeln. Jag är övertygad om att det är de handlare som vågar satsa på nya kreativa koncept med tekniken som möjliggörare, som blir framtidens vinnare.

Förutom den nya generationens smarta uppkopplade kameror inom retail, ser vi stor potential i att även koppla på exempelvis analystjänster för kundbeteende och IP-baserat ljud. Också nya koncept som talar till kundernas förändrade köpbeteende, så som obemannade dygnet-runt-öppna butiker, e-handel och hemleveranser, behöver våra trygga uppkopplade lösningar. Ett av de första svenska exemplen är Doowin, ett butikskoncept som ska göra det enkelt för kunder att köpa kompletta lösningar för dörrar och fönster, där Secits levererat trygghetssystemen. Sammantaget öppnar detta för ytterligare affärsmöjligheter för Secits i form av merförsäljning till befintliga kunder, men också helt nya kontakter.

Bankerna säkrar nya kundmöten
Bankerna är en annan bransch i förändring. Förutom att även de ställer om och uppdaterar sina kontor med ny teknik, ser vi också här exempel på nya innovativa sätt att möta kunderna. Ett strålande exempel är bankbussen, ett mobilt bankkontor som erbjuder rådgivning närmare kunderna. Här behöver naturligtvis säkerheten följa med hela vägen ut. Som pålitlig säkerhetspartner är vi på Secits hedrade att få skräddarsy de lösningar som behövs.

Ny lag förenklar kamerabevakningen
I dagarna har den nya kamerabevakningslagen klubbats igenom i Riksdagen. Den kommer förenkla kamerabevakningen på offentliga platser, vilket ger Secits ett stärkt affärsläge även här. Vi upplever en ökad förfråga på våra tjänster och har pågående processer med större myndigheter.

Inom offentlig sektor ser vi sedan tidigare ökad efterfrågan på kroppskameror från t ex lokaltrafik, ordningsmakt och sjukvård, men också från andra som verkar i olika typer av offentliga miljöer. Ett exempel är sommarens musikfestivaler. Efter de senaste årens uppmärksamhet kring festivalbesökarnas säkerhet, är vi stolta över att i år bidra till tryggare och säkrare miljöer genom att erbjuda ett nytt koncept med kroppsburna kameror. Ni som följer TV-programmet Tunnelbanan ser också där våra kroppsburna kameror.

Hos oss håller högtrycket i sig. Låt oss hoppas att det även gäller sommarvädret. Ha en skön sommar!

Hans Molin, CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Filer för nedladdning
2018-12-11
Regulatorisk

Loomis och Secits ingår avtal om kroppsburna kameror Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med värdehanteringsföretaget Loomis gällande leverans av en komplett lösning för krypterade kroppsburna kameror. Kamerorna ska användas av Loomis personal i arbetet med värdehantering. Värdet på avtalet är cirka 60 000 kronor per månad och avtalet är tecknat på 36 månader.

2018-12-03
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. 

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Secits offentliggjorde den 30 maj 2018 är satt till den 10 december 2018. Detta innebär att sista dag för handel med Secits aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO1 är den 6 december 2018.

Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO1 är den 7 december 2018.

2018-11-22
Regulatorisk

IT-säkerhetsföretaget Secits Holding AB meddelar idag att man avser att byta Certified Adviser från Eminova FK till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 1 december 2018.

2018-11-09
Regulatorisk

Konvertering av antal aktier utgivna enligt finansieringsavtal som publicerades 2018-05-30.

2018-10-19

Säkerhetsföretaget Secits har ingått avtal med A3 IT AB gällande outsourcing av företagets IT-drift. Då Secits nu växer snabbt har ett strategiskt beslut fattats om att kontraktera A3 för att möta de växande krav bl.a. myndigheter, försvar och banker ställer. Avtalet säkerställer IT-kapacitet och leveranskvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcingavtalet väntas ge Secits kostnadsbesparingar på omkring en miljon kronor årligen och är värt cirka 800 000 kronor per år för A3.

2018-10-17
Regulatorisk

Styrelsen i Secits Holding AB som i maj i år tecknade ett avtal med Formue Nord om en konvertibelbaserad finanslösning har nu beslutat att utnyttja 6Mkr av ramen på 12Mkr för att stödja verksamheten som nu är inne i en väldigt expansiv fas.

2018-10-12

Avtalet ger en helhetslösning för IP baserat ljud. Skaparna av Soundtrack Your Brand med bakgrund från Spotify och Beats har en streamingprodukt som erbjuder den vassaste digitalt distribuerade musiken för företag. Lösningen är globalt skalbar.

2018-10-12
Regulatorisk

En av Sveriges ledande dagligvarukedjor kopplar upp ca 1 500 trygghetskameror från drygt 100st butiker till Secits driftscentral. Kunden har ett stort nät bestående av flera hundra butiker. Avtalet är värt ca 500 000kr/år och avtalet är tecknat på 3 år.

2018-10-03
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett treårigt avtal med A3 IT AB gällande leveranser av IP-baserade kameratjänster till A3s företagskunder. A3 IT AB är ett företag inom A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) som är ett av Sveriges ledande bredband- och telefoniföretag. A3 stärker härmed sitt erbjudande till sin befintliga stora mängd företagskunder samt ger ett mervärde i att söka nya kunder. Parterna uppskattar värdet på avtalet till 6 miljoner kronor per år.

2018-08-24
Regulatorisk

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet 

KOMMENTAR
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.

Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.   

Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 97 procent.

EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo