Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Valberedningen föreslår, för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till fem
- omval av Stefan Wilhelmson och Per Holmgren som styrelseledamöter
- val av Jens Wingren, Magnus Lindstedt och Anders Lundström som nya styrelseledamöter och
- val av Stefan Wilhelmson som ny styrelseordförande och Magnus Lindstedt som vice ordförande
- valberedningens övriga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman

Kort bakgrund om föreslagna nya ledamöter och ordförande
Jens Wingren:
En erkänd entreprenör som bland annat varit delaktig i bygget av företaget ApoEx AB, från 0kr till över en miljard i omsättning under bolagets första fem år, företaget blev DI:s supergasell 2014. Jens driver idag konsultverksamhet inom affärsutveckling och är en aktiv investerare i onoterade och mindre noterade bolag. Under 2019 har Jens ökat sitt aktieinnehav i Secits och är idag företagets största ägare via bolag. Innehavet per idag uppgår till 1 500 000 aktier

Magnus Lindstedt:
En erfaren jurist och advokat som var på den större affärsjuridiska advokatbyrån Cederquist i nästan 20 år, och som sedan 2017 är verksam vid Nord Advokater. Magnus är specialiserad inom områdena börs- och bolagsrätt, avtalsförhandlingar samt finansiella tjänster.

Anders Lundström:
Anders är delägare och driver idag personaltransportföretaget Björks&Byberg AB, ett ledande privatägt bussbolag i Sverige som de senaste åren växt från 250 MSEK till 1 500 MSEK. Anders har en stor erfarenhet som företagsledare och har genomfört flertal företagsuppköp, omstrukturerat bolag samt arbetat med offentliga upphandlingar.

Stefan Wilhelmson är ledamot i Secits sedan jan-17 och innehar idag genom sitt bolag 846.000 aktier. Stefan finns presenterad på bolagets hemsida under IR.

Secits tackar ordförande Gerhard Larsson samt ledamöterna Anna-Carin Bjelkeby och Kenneth Eriksson för deras insatser och önskar dem lycka till när de nu valt att avböja omval till styrelsearbete i Secits.

Arvoden till styrelsen
Valberedningen föreslår, att årsarvoden utgår till alla ledamöter, som ej är anställda i bolaget med belopp motsvarande 50 000kr för ledamöter och 100 000kr till vice ordförande och ordförande, dvs en halvering mot tidigare nivå.

2019-04-29

För ytterligare information:

Gerhard Larsson                                                          
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Stefan Wilhelmson
Tel: +46 70 817 55 26
E-post: wilhelmson@norama.se

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2020-05-28
Regulatorisk

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet

2020-05-28
Regulatorisk

Secits och Formue Nord har idag ingått avtal gällande förlängning av det lån som tecknades sommaren 2020, förlängningen medför att lånet förfaller först 2020-12-31. Secits har som målsättning att lösa lånet i förtid.

2020-05-27
Regulatorisk

Styrelsen i SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad nyemission av 3,488,371 aktier, motsvarande ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen") före kostnader relaterade till transaktionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till SEK 2,15 per aktie vilket motsvarar 10% rabatt jämfört med volymviktat genomsnittskurs från de sista 15 handelsdagarna. Tecknare i den Riktade Emissionen är till huvuddel Erik Bech Jansen, privat och via bolag som vill finansiera Bolagets nysatsningar inom trygghets- och säkerhetssektorn. Ytterligare information kommer att publiceras av Bolaget innan utgången av juni månad.

2020-05-27
Regulatorisk

SECITS Holding AB (publ) ("Secits" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att genomföra en riktad nyemission om ca 7,5 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för finansiering av Bolagets nysatsning inom trygghets- och säkerhetssektorn.

2020-05-26
Regulatorisk

Förbättrat resultat EBITDA trots minskad omsättning.

2020-05-08
Regulatorisk

Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

2020-04-28
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners