Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits stärker samarbetet med Fortinet

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

Den nya funktionaliteten innebär att varje enskild port i switcharna har möjlighet att med automatik stängas ned om nätverkskabeln från kameran dras ut. Detta för att kunna skydda kundens nätverk mot exempelvis det som inom IT-säkerhet kallas 'spoofing'.

Lösningen kommer implementeras som standard på en av nordens största banker, det finns ett stort intresse av denna funktion från flera kunder inom finanssektorn. Efterfrågan från kunder inom offentlig sektor som polis och myndigheter med högriskprofil gällande skydd mot dataintrång ser mycket positivt på denna nyutvecklade funktion. Dataintrång är ett allvarligt hot mot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Flera större händelser har inträffat i landet nyligen vilket ökat behovet hos många aktörer att se över sina nätverkslösningar.  

Företag inom handeln som idag har avancerade nätverkslösningar gällande verksamhetskritisk IT-kommunikation i sina butiksnät har efterfrågat denna funktion att införa som en standard i sina nätverkslösningar. Secits har idag många kamerainstallationer hos kunder inom handeln, myndigheter och banker. Gemensamt för dessa kunder är att de har mycket högt ställt krav på säkerhet där denna funktion på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar dessa krav.

- Vi på Fortinet har samarbetat framgångsrikt med Secits under en lång tid. Secits hade identifierat en funktion som deras slutkunder efterfrågade varpå vi tillsammans med Secits utvecklade den önskade funktionen säger Oskar Henriksson på Fortinet. Secits kan idag presentera kompletta säkerhetslösningar i yttersta framkant när det gäller teknik och säker funktion fortsätter Oskar.

- Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Fortinet utvecklat denna funktion som möjliggör säkrare kamerasystem hos våra kunder. Lösningen kommer förutom att vara en standardfunktion i våra högriskprojekt även erbjudas till samtliga av våra kunder. Detta stärker vårt erbjudande som en professionell IT-säkerhetsintegratör, säger Per Holmgren, vice VD på Secits.

2019-05-24

För ytterligare information:

Per Holmgren, vice VD                                        
Tel: 070 600 82 51
E-post: per.holmgren@secits.se

Oskar Henriksson, Major Account Manager
Tel: 070 765 91 84
E-post: ohenriksson@fortinet.com 

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) levererar IT-säkerhet till de största företagen, tjänsteleverantörerna och statliga organisationerna runt om i världen. Fortinet ger sina kunder ett intelligent och sömlöst skydd över den växande attackytan och kraften att hantera allt större prestandakrav i det gränslösa nätverket - idag och in i framtiden. Endast Fortinets Security Fabric-arkitektur kan leverera säkerhetsfunktioner kompromisslöst, för att ta itu med de mest kritiska säkerhetsutmaningarna, oavsett om de är i nätverks-, applikations-, moln- eller mobila miljöer. Fortinet rankas som # 1 i flest antal globalt levererade  IT-säkerhetsutrustningar och fler än 385 000 kunder litar på Fortinet för att skydda sina företag.

Läs mer på https://www.fortinet.com, Fortinet Blogg eller FortiGuard Labs.

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad IT-drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Filer för nedladdning
2019-08-21
Regulatorisk

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret 

2019-07-24
Regulatorisk

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.

2019-07-11
Regulatorisk

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.

2019-05-28
Regulatorisk

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:

2019-05-24
Regulatorisk

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners