Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

Secits outsourcar IT-driften till A3 för att säkra den kraftiga expansionen

Säkerhetsföretaget Secits har ingått avtal med A3 IT AB gällande outsourcing av företagets IT-drift. Då Secits nu växer snabbt har ett strategiskt beslut fattats om att kontraktera A3 för att möta de växande krav bl.a. myndigheter, försvar och banker ställer. Avtalet säkerställer IT-kapacitet och leveranskvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcingavtalet väntas ge Secits kostnadsbesparingar på omkring en miljon kronor årligen och är värt cirka 800 000 kronor per år för A3.

Genom att lägga ut IT-driften får Secits ytterligare skalbarhet i sitt IT-stöd, vilket gör det lättare att expandera snabbt och ta in nya kunder.

- Secits fokuserar nu på kärnverksamheten, att sälja och leverera IP-baserade säkerhetslösningar som en tjänst i våra affärsområden. Ökade kundkrav på säkerhet och kapacitet främst från bank och offentlig sektor gör detta val naturligt, säger Hans Molin, VD på Secits. Genom samarbetet med A3 kan vi fokusera på det vi gör bäst - att förstå och ta hand om våra kunders behov av trygga miljöer- medan vi kan vara trygga med att IT-driften fungerar som den ska. 

A3 IT AB är ett företag inom A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), ett norrländskt IT- och telekombolag som levererar telefoni och bredbandstjänster till privatkunder och företag i hela Sverige.

- Vi är hedrade att Secits valt A3 att hantera deras IT-drift. Vår organisation är väl rustad att ta oss an den uppgiften. Då IT-drift är vår kärnverksamhet ser vi hela tiden till att ligga i framkant. Ständig kompetens- och teknikutveckling gör att vi kan möta växande krav från bl a myndigheter, försvar och banker. I och med detta avtal stärker vi banden med Secits, där vi nu samarbetar på många nivåer, menar Peter Bylundh, Head of IT inom A3 IT AB. 

Outsourcingavtalet innebär att A3 tar över Secits befintliga IT-drift, som fortsätter bedrivas i A3:s regi i befintlig drifthall  i Kramfors. Secits befintliga support- och utvecklingsteam finns kvar hos Secits och fortsätter som tidigare att arbeta nära kunderna. De står för leveransen av företagets tjänster i form av support, fjärrjänster och andra områden som kräver specialistkompetens inom säkerhet och IP-teknik.

2018-10-19

För ytterligare information:
Hans Molin VD                                        
Tel: 073 049 89 55                                  
E-post: hans.molin@secits.se
Läs mer på:  www.secits.se

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

Om A3
A3 föddes 2017 och är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele, T3, IT-bolaget Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 är en mäktig mix av IT och telekom som täcker allt från hårdvara och servicetjänster till bredband och telefoni. Vi tycker att det är vettigt med ett personligare företag som vet att mötet är själva grejen. Som bryr sig om att det ska bli bra. Där det inte sitter fast att få hjälp och där vi som vet vad vi pratar om också pratar begripligt. www.a3.se

Filer för nedladdning
2019-04-29
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.

2019-04-29

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

2019-04-02
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

2019-03-26
Regulatorisk

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.

2019-03-06

Idag den 6 mars 2019 inleds handel med Secits Holding AB av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare vilket Secits offentliggjorde den 12 december 2018.

2019-02-22
Regulatorisk

Omsättningsökning och förbättrat resultat - sista kvartalet avslutades med positiva siffror

2019-02-12
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har beslutat att införa kvartalsrapportering från och med 1 juli 2019. Datum för den första kvartalsrapporten är 15 november och den omfattar då tredje kvartalet 2019.

2019-02-05
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett 5-årigt avtal gällande leverans av en komplett kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum, Birsta City i Sundsvall. Affären genomförs tillsammans med IT Telekombolaget A3 som är Birsta Citys infrastrukturleverantör sedan många år. Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och driftavtalet är tecknat på 60 månader.

1
2
...
7
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners