kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Ny CFO för Secits-koncern

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

Arne Nyvelius har lång erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Han kommer närmast från Cell Solar Nordic AB och har tidigare varit CFO på bland annat Envac Group och ISS Trafficare AB samt avdelningsdirektör för ekonomi- och verksamhetsutveckling på Statens materielverk. Arne har en Civil-ekonomexamen från Västerås och Kassel, Tyskland.

"Jag är väldigt glad att Arne har tackat ja till rollen som CFO för Secits. Han har en utmärkt profil med en bred bakgrund och kunskap från komplexa verksamheter och kommer att bidra med stor kompetens och affärsmässighet", säger Jonas Lundberg, VD Secits Holding.

Arne har - förutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans - även arbetat med managementfrågor, M&A och strategiskt planeringsarbete.

"Jag är mycket glad över att ha fått denna möjlighet för att bli en viktig del av Secits fortsatta utveckling. Säkerhet och trygghet är viktiga frågor i dagens samhälle och jag bildat mig en god bild av vilka möjligheter Secits har framför sig. Att få vara delaktig i den fortsatta tillväxtresan och förverkliga den potential som finns tycker jag ska bli väldigt spännande och tillfredsställande" säger Arne Nyvelius.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.