kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades bland annat följande:

· Att som nya styrelseledamöter välja Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson. Carl-Gustav Nilsson och Ann-Charlott Salomonsson ersätter styrelseledamöterna Jens Wingren och Ulrika Strömberg som entledigats på egen begäran

· Att som ny styrelseordförande välja Carl-Gustav Nilsson.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 800 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, emission eller liknande åtgärder.

· Att, i enlighet med styrelsens förslag och för att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt det långsiktiga personaloptionsprogrammet, genomföra en till SECITS riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner och godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner.

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.