Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Nyheter

2017-03-30
Regulatorisk

I den nyemission som nyligen avslutades i SECITS Holding AB (IT säkerhetsföretaget som levererar molnbaserade övervakningstjänster) tecknades totalt 1 217 209 av de 1 312 536 aktierna som utgjorde högsta antal i emissionsbeslutet, vilket motsvarar ca 93 procent. Bolaget tillförs därmed ca 16,7 Mkr före emissionskostnader, och har efter den genomförda spridningsemissionen ca 500 aktieägare. De emissionsgaranter som medverkade i transaktioner valde att erhålla garantiersättning till övervägande del i aktier (ca 2/3).

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo