Nyemission juni 2018

Utfall nyemission

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 48,3 procent av det högsta emissionsbeloppet om 6,3 Mkr. Emissionen tecknades till ca 27,6 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande ca 20,7 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. 

Läs mer


IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.