kameraovervakning-multi-site

Teckningsoptioner

Bolaget utfärdade den 10 december 2018, 5,0 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 (kortnamn SECI TO 1, ISIN SE0012012110), där innehavare kan teckna en ny aktie för 2,15 SEK för varje teckningsoption under vissa tidsperioder fram till senast 27 november 2023. Kursen kan komma att ändras enligt optionsvillkoren. Av dessa är 4,9 miljoner utestående. Vid full konvertering kan programmet inbringa ytterligare 10,49 MSEK. Secits eget innehav av teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 uppgår till 817 612.

Återstående teckningsperioder för teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 (kortnamn SECI TO 1, ISIN SE0012012110) utgivna av Secits är följande:

1–15 december 2020

1–15 juni 2021

1–15 december 2021

1–15 juni 2022

1–15 december 2022

1–15 juni 2023

13–27 november 2023

Innehavare med totalt 121 441 teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 begärde inlösen till aktier, under teckningsperioden 1–15 december 2020, vilket medförde att bolaget utfärdade 121 441 aktier och tillfördes 261 098 SEK före emissionskostnader. 

Tidigare uppgifter om teckningsperioder under teckningsoptionernas återstående löptid gäller inte.

Bolaget vill klargöra att efter omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna med anledning av den riktade emission av aktier som genomfördes i juni 2020, uppgår teckningskursen enligt teckningsoptionerna till 2,15 kronor.

Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Anmälningssedel för teckning av aktier och stöd av teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.