kameraovervakning-multi-site

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

Händelse Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs/aktie Market Cap(post trans)
Nybildning 50 000 50 000,00 500 500 100 50 000
Nyemission 450 000 500 000,00 4 500 5 000 100 500 000
Nyemission 31 900 531 900,00 319 5 319 9 404,3 50 021 684
Split 1000:1 0 531 900,00 5 313 681 5 319 000 9,40 50 021 684
Nyemission 36 000 567 900,00 360 000 5 679 000 8,33 47 306 070
Kvittningsemission 67 822 635 722,10 678 221 6 357 221 13,71 87 182 372
IPO 121 721 757 443,00 1 217 209 7 574 430 13,71 103 845 429
Apportemission 21 882 779 324,80 218 818 7 793 248 13,71 106 845 424
Nyemission 47 043,7 826 368,5 470 437 8 263 685 6,50 50 656 112
Konvertibelfinansiering*     3 064 418 11 328 103    
Nyemission 348 837,10 1 481 647,40 3 488 371 14 816 474 2,15 31 855 419
Optionsinlösen 12 144,10 1 493 791,50 121 441 14 937 915    
Nyemission 431 034,60 1 924 826,10 4 310 346 19 248 261 5,80 111 639 914
Optionsinlösen 57 266,50 1 982 092,60 572 665 19 820 926 2,15  
Nyemission 414 507,90 2 396 600,50 4 145 079 23 966 005 9,65 231 271 948
Optionsinlösen 152 485 2 549 086 1 524 855 25 490 860 5,84 148 866 622

* Läs mer om konvertibelfinanseringen här

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.