Investor relations

På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör SECITS.

Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling

Händelse Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs/aktie Market Cap(post trans)
Nybildning 50 000 50 000,00 500 500 100 50 000
Nyemission 450 000 500 000,00 4 500 5 000 100 500 000
Nyemission 31 900 531 900,00 319 5 319 9 404,3 50 021 684
Split 1000:1 0 531 900,00 5 313 681 5 319 000 9,40 50 021 684
Nyemission 36 000 567 900,00 360 000 5 679 000 8,33 47 306 070
Kvittningsemission 67 822 635 722,10 678 221 6 357 221 13,71 87 182 372
IPO 121 721 757 443,00 1 217 209 7 574 430 13,71 103 845 429
Apportemission 21 882 779 324,80 218 818 7 793 248 13,71 106 845 424
Nyemission 47 043,7 826 368,5 470 437 8 263 685 6,50 50 656 112
Konvertibelfinansiering*     3 064 418 11 328 103    

* Läs mer om konvertibelfinanseringen här

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Några av våra samarbetspartners