kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

Jonas Lundberg får en kombinerad tjänst som tillförordnad VD och finansdirektör. Jonas Lundberg har haft en rad ledande roller i teknikintensiva industri- och tjänstebolag innan han kom till Secits i oktober 2021, senast som VD för Oerlikon Balzer Nordic.

"Efter ett år som VD med genomförandet av flera förvärv följt av ett intensivt integrationsarbete och skapandet av en ledningsorganisation för koncernen känns det nu rätt att lämna över den operativa rollen som VD säger Erik Bech-Jansen."

"Styrelsen tackar Erik Bech-Jansen för hans arbete med att stöpa om Secits till ett växande säkerhetsbolag med goda förutsättningar att bygga en ännu starkare marknadsposition. Vi känner oss också trygga i att Secits i Jonas Lundberg har en mycket kompetent ledare som tar vid och fortsätter att utveckla verksamheten", säger styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson.

För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson, cg@advokatcgn.com eller mobilnr +46 7065785011 eller Jonas Lundberg, jonas.lundberg@secits.se eller mobilnr +46 704535814.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 29e mars 2022 kl. 08:45 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-02-10
Regulatorisk

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

2022-02-07
Regulatorisk

Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.

<<
1
2
3
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.