kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

Jonas Lundberg får en kombinerad tjänst som tillförordnad VD och finansdirektör. Jonas Lundberg har haft en rad ledande roller i teknikintensiva industri- och tjänstebolag innan han kom till Secits i oktober 2021, senast som VD för Oerlikon Balzer Nordic.

"Efter ett år som VD med genomförandet av flera förvärv följt av ett intensivt integrationsarbete och skapandet av en ledningsorganisation för koncernen känns det nu rätt att lämna över den operativa rollen som VD säger Erik Bech-Jansen."

"Styrelsen tackar Erik Bech-Jansen för hans arbete med att stöpa om Secits till ett växande säkerhetsbolag med goda förutsättningar att bygga en ännu starkare marknadsposition. Vi känner oss också trygga i att Secits i Jonas Lundberg har en mycket kompetent ledare som tar vid och fortsätter att utveckla verksamheten", säger styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson.

För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Carl-Gustav Nilsson, cg@advokatcgn.com eller mobilnr +46 7065785011 eller Jonas Lundberg, jonas.lundberg@secits.se eller mobilnr +46 704535814.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöranden den 29e mars 2022 kl. 08:45 CEST.

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.