kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits utser Erik Bech-Jansen till ny VD

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.

"Secits har en förvärvsstrategi som Erik leder och som börjat materialiseras med det föreslagna förvärvet av Säkra Larm. Att Erik tar över VD-posten skapar tydlighet såväl internt som externt och innebär att vi också sätter full kraft till den transformering av Secits vi vill åstadkomma", säger Secits ordförande Stefan Wilhelmson.

Erik Bech-Jansen är största ägare i Secits och styrelseledamot. Han tillträder sin nya befattning den 1 maj 2021.

Nuvarande VD Jens Wingren har meddelat valberedningen att han står till förfogande för inval i styrelsen. Jens Wingren är näst största ägare i bolaget och lämnade styrelsen i samband med att han tillträdde som VD våren 2020.

"Jag vill tacka Jens för att ha lett bolaget genom en tuff period. Förutsättningarna finns nu att driva igenom den strategi vi har tagit fram tillsammans. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med Jens och övriga styrelsen för att ta Secits till nästa nivå", säger Erik Bech-Jansen.

"Secits är nu redo att växla upp och bredda sin verksamhet. Det är med fullt förtroende jag överlämnar stafettpinnen till Erik", säger Jens Wingren.

Valberedningen förväntas meddela sitt förslag till styrelse innan kallelsen till årsstämman publiceras den 27 april.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl 20:00.

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, ordförande

Tel: 070-817 55 29
E-post: wilhelmson@norama.se

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2021-04-27
Regulatorisk

Valberedningen i säkerhetsbolaget Secits föreslår nyval av Jens Wingren till styrelsen samt omval av ordförande Stefan Wilhelmson och ledamoten Ulrika Strömberg.

2021-04-22
Regulatorisk

Säkerhetsbolaget Secits har utsett Erik Bech-Jansen till ny VD. Erik Bech-Jansen har en bred affärsbakgrund där han i ledande befattningar fokuserat på affärs- och verksamhetsutveckling i olika koncerner och konstellationer.

2021-04-15
Regulatorisk

Secits avser att förvärva 60 procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits.

2021-03-09

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än tillåtet vistas i lokalerna samtidigt

2021-03-09
Regulatorisk

Secits och Bevakningsgruppens ägare har beslutat att inte gå vidare med Secits planerade förvärv av Bevakningsgruppen. Skälet till att förhandlingarna avslutas är att parterna saknar samsyn kring framtidsfrågor.

2021-01-22
Regulatorisk

Secits har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Efter förvärvet är avsikten att Bevakningsgruppens ägare kommer inneha ca 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Secits. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.

2020-12-21
Regulatorisk
1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.