kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits tecknar ramavtal med storbank.

Secits Holding har tecknat ett nytt ramavtal med en av de svenska storbankerna med ett minsta ordervärde om 1MSEK.

Avtalet innefattar dels ett supportavtal med ett minsta ordervärde om 1MSEK som löper under 2022, dels kan intäkter i form av produktavrop, säkerhetsrevisioner och uppgraderingar av säkerhetsanläggningar tillkomma.

"Bankerna har historiskt varit ett viktigt kundsegment för Secits. Efter några år av stiltje på grund av omstruktureringar i deras kontorsnätverk ser vi det som väldigt positivt att vi nu tecknar långsiktiga avtal där ett antal av våra säkerhetstekniska lösningar kommer att levereras" säger Erik Bech-Jansen, VD & Koncernchef.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-02-10
Regulatorisk

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

2022-02-07
Regulatorisk

Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.

<<
1
2
3
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.