kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits inleder satsning på små och medelstora bolag

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

Förvärven av Säkra Larm och WSG har tillfört Secits omfattande kompetens och kapacitet inom larm, branddetektion, larmcentral, videoövervakning och väktartjänster. På basen av detta har Secits utvecklat nya tjänstepaket för små och medelstora företag, vilka inte bara uppfyller försäkringsbolagens krav utan som också kan kompletteras med innovativa kamera- och mjukvarulösningar för att adressera andra behov dessa företag kan ha, såsom exempelvis att kartlägga kund- och logisitikflöden.

"Secits blir en helhetsleverantör av smidiga och konkurrenskraftiga lösningar särskilt utformade för denna stora heterogena kundgrupp", säger Secits VD Jonas Lundberg.

Rejin Ahmad har rekryterats som försäljningschef för affärsområdet. Han kommer närmast från positionen divisionschef för Presto Brandsäkerhet, och har tidigare byggt upp Sector Alarms företagsaffär och varit affärsområdeschef på Manpower.

"Jag ser verkligen fram emot att vara del tillväxtresan Secits påbörjat och bygga upp ett helt nytt affärsområde med en ny säljorganisation. Jag tar med mig de erfarenheter jag skaffat från den liknande resan vi gjorde på Sector Alarm och vet att vi har en rolig och spännande tid framför oss", säger Rejin Ahmad.

Det nya affärsområdet får namnet Små och Medelstora Bolag.

Traditionellt har Secits fokus på företagsmarknaden varit kundanpassade avancerade kamera- och mjukvarulösningar för banker, myndigheter och andra stora verksamheter. Även dessa kunder kommer att erbjudas helhetslösningar som inkluderar larm, passage och larmcentral. Denna verksamhet samlas i affärsområdet Enterprise.

För ytterligare information:

Jonas Lundberg, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.