kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits Holding AB påbörjar test för fordonsidentifikation och passagerarräkning med rederiet ForSea.

Secits har fått förtroendet att ta fram en unik ny lösning för automatisk identifikation av passagerare, fordon och fordonstyper för att ge ForSea löpande information i realtid om antal passagerare som är ombord på varje överfart. De tekniska lösningarna implementeras på M/S Aurora i ett första skede för att därefter rullas ut till ytterligare skepp när testperioden har slutförts. Ersättningen för det första testet förväntas inte ge någon större resultatpåverkan för Secits

"ForSea strävar hela tiden efter att utnyttja nya teknologiska och digitala möjligheter. Räkning av bilar och passagerare sker i dag helt manuellt innan varje avgång. En automatisering av processen kommer därför att frigöra resurser och underlätta arbetet markant för vår personal på bildäck och landgång, och med valet av Secits bygger vi vidare på ett långt och redan väletablerat samarbete", säger Jens Ole Hansen, COO på ForSea.

"Vi är tacksamma för det förtroende som visas när kunder utökar beställningar av våra säkerhetstjänster. Vi uppfattar ForSea som en optimal partner liggandes i framkant när det kommer till att utveckla vår säkerhetsteknik, och med denna lösning - som är unik för rederibranschen - får man en klar förbättring av kritisk säkerhetsrelaterad information på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt", säger Erik Bech-Jansen, VD & Koncernchef.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen

Secits och Säkra Larm utgör ett spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-05-10
Regulatorisk
2022-03-29
Regulatorisk

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i bolaget.

2022-03-23
Regulatorisk

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 april 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

2022-02-10
Regulatorisk

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB för 40 MSEK.

2022-02-07
Regulatorisk

Ted Jokiniemi befordras till den nyetablerade positionen som Sälj- och Marknadsdirektör för Secits-koncernen.

<<
1
2
3
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.