kameraovervakning-multi-site

Nyheter

Secits anställer Mats Larsson som ansvarig för business to business försäljningen för koncernen.

Mats Larsson har över 20 års erfarenhet inom CCTV-industrin och kommer senast från Hikvision. Mats har med sig stor erfarenhet från kvalificerade projekt från både Hikvision och Axis och har med stor succé drivit strukturerat projektförsäljning under många år inom säkerhetssektorn.

"Jag har imponerats över Mats' starka resultat från säkerhetsupphandlingar inom den offentliga som privata sektorn, och ser fram emot att få ytterligare stöd för att Secits fortsätter sin expansion inom larm, CCTV, passage och lås. Mats kommer in i koncernen vid en tidpunkt där vi löpande får flera förfrågningar om större och mera komplexa säkerhetsuppdrag, och det känns betryggande att få in en person med Mats gedigna kompetens och nätverk", säger Erik Bech-Jansen, koncernchef Secits & Säkra.

Mats Larsson startar i sin roll som Gruppchef B2B den 16 augusti, och kommer omedelbart bli involverat i ett större antal pågående upphandlingar där Secits inviterats att lämna anbud.

Själv säger Mats Larsson "jag ser fram emot att bygga Secits B2B till en av Sveriges bästa systemintegratörer inom affärsområdet säkerhet vid att enträget fokusera på kundnöjdhet och leveranser baserad på den senaste tekniken. Det ska bli väldigt spännande att hjälpa Secits utvecklas enligt den nya affärsplanen och att jobba tillsammans med koncernens alla kompetenta medarbetare"

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

E-post: investor@secits.se

Om SECITS-koncernen
Secits och Säkra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning
2022-08-16
Regulatorisk

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm). Certifieringen är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör.

2022-08-11
Regulatorisk

Styrelsen för Secits Holding AB har påbörjat rekryteringen av en ny VD. Tf VD Jonas Lundberg lämnar säkerhetsbolaget i samband med att hans nuvarande interimkontrakt löper ut i slutet av oktober.

2022-07-13
Regulatorisk

Arne Nyvelius tillträder rollen som ny CFO för Secits-koncern den 15 augusti 2022. Arne har en gedigen bakgrund inom teknik- och serviceintensiva bolag och kommer närmast från Cell Solar Nordic AB där han varit både CFO och COO.

2022-07-12
Regulatorisk

SECITS Holding AB blir nationell servicepartner i Sverige och Danmark till Checkpoint Holding. Samarbetsavtalet innebär att SECITS får ett omfattande serviceuppdrag för Checkpoint, som bland annat omfattar ett hundratal installationer av varularmsystem per år.

2022-05-19
Regulatorisk

För att bättre serva små och medelstora bolag startar Secits ett affärsområde som ska erbjuda säkerhetslösningar särskilt utformade för framförallt butiker, retailkedjor, lokaler och industrilokaler.

2022-05-10
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.